Velkommen til Duk Op Shop

Det er her døren åbnes og begrebet Duk Op Shops introduceres til resten af verden.
Begrebet dækker over pop up-, midlertidige og mobile forretningskoncepter.
Ambitionen er at udbrede kendskabet til duk op shop “formatet” og gøre det nemt og enkelt at bruge og realisere Duk Op Shops.
Formålet er at give frihed til at sætte i værk!
Frihed til at skabe forretningsliv og oplevelser via Duk Op Shops.

Duk Op Shop arbejder pt på at søsætte følgende tiltag:

Videns- og Udviklingscenter for Duk Op Shops (VUDOS)

Formålet med VUDOS er at indsamle, behandle og videreformidle viden om Duk Op Shops. Det skal ske med afsæt i erfaringer fra praksis, eksisterende teorier og litteratur. Herudover at bruge den tilegnende viden til at udvikle og teste værktøjer og koncepter, der skal gøre det nemt og enkelt at realisere og bruge Duk Op Shops.

Offline Event

Offline Events opgave er at hjælpe Duk Op Shop og VUDOS i arbejdet med at udbrede kendskabet til og brugen af Duk Op Shop. Målet er at Offline Event specialisere sig til at varetage alle eller enkelte opgaver indenfor event design og koordinering i forbindelse med realisering og brug af Duk Op Shops.